Mafiánská organizace Yakuza

Yakuza je mafiánská organizace zabývající se v Japonsku zejména pašováním drog, nelegálními obchody s uměleckými předměty, provozováním prostituce a páchání moderních zločinů, například tzv. greenmailing. Prsty Yakuzy zasahují i do vysoké politiky, ale činnost mafie není příliš možné zmapovat. Kromě negativních aktivit ale Yakuza sponzoruje i následky přírodních katastrof a jiných neštěstí.

Tato zločinecká organizace má cca 100 až 150 tisíc členů. Yakuza je rozdělěná na jednotlivé klany, z toho ten největší je klan Jamaguči-gumi, který vznikl z gangů organizujících práci v docích ve městě Kóbe, a druhým největším je klan Inagawa-kai, jenž ovládá předměstí Tokia, převážně ve čtvrti Kabuki-čó.

V čele každého klanu pak stojí nejvyšší představitel neboli otec, ajabun. Klíčové jsou pro yakuzu hodnoty vyznávané většinovou společností v Japonsku - zejména pak giri (morální povinnost pomsty) a nidžó (schopnost soucitu a empatie).

NÁZEV YAKUZA

V Japonsku existuje karetní hra s názvem ojčobaku. Nejhorší kombinací v této hře je osmička, devítka a trojka, tedy kombinace s nulovým skóre. Přeložíme-li tato čísla japonsky, dostaneme Ja (8), Ku (9), Za (3). Tím pádem jde o název nechvalný, používá se rovněž jako označení ztracené existence nebo jako něco, čeho si společnost necení.

JAK YAKUZA VZNIKLA?

Původ této mafiánské organizace není zcela jasný. Jsou dvě verze jejího vzniku. Jedna říká, že Yakuza vznikla v dobách Eda, kdy jeden z nejmocnějších šógunů Tokugawa Iejasu sjednotil Japonsko, a skoncoval tak se sérií válek. Tím ale ztratila práci cca tisícovka róninů (samurajů bez pána), která následně začala okrádat a terorizovat místní obyvatele. Nastalá situace také dala vzniknout původu „rytířských občanů“, tzv. okondate, kteří ochraňovali obyvatelstvo před násilím róninů. Druhá verze - ta pravděpodobnější - vzniku Yakuzy tvrdí, že organizace vzešla ze středověkých cechů gamblerů, pouličních obchodníků a vrahů.

YAKUZA A TETOVÁNÍ

Mnozí si členy Yakuzy představují jako drsné muže s výrazným tetováním. Opak je však pravdou. Mnohdy se jedná o ne příliš nápadné postavy v drahých oblecích, o jejichž mafiánství nemáte na první pohled ani potuchy. Pokud tetování mají, což již dnes není pravidlem, pečlivě je schovávají. Tetování často vypovidá o počtu zabitých, o postavení v klanu i o jiných zásluhách, kterých konkrétní člen Yakuzy dosáhl. Tradiční metoda tetování představuje poměrně bolestivé a časově náročné využití bambusového trnu. I přesto, že někteří tuto metodu stále vyhledávají, přechází se v současné době ke klasickému elektrickému strojku.

 

RITUÁL LÉTAJÍCÍHO PRSTU - JUBICUME

Yakuza vyznává celou řadu rituálů, které musí její členové dodržovat. Jedním z nejzajímavějších je například rituál jubicume, tedy rituál létajícího prstu, který známe z mnoha filmů. Pokud člen mafie jakkoli selhal, je nucen uříznout si článek jednoho prstu, vydat se s ním k nadřízenému a prosit o odpuštění. Je-li provinění vážnější, nemusí odřezávání skončit pouze u prstu...