Japonské gejši

Gejši jsou v Japonsku profesionálními společnicemi. Jejich název se odvíjí od slov "umění" a "společnost", japonsky "gej" a "sha". I přesto, že se role těchto vznešených dam od minulosti o něco změnila a toto zvláštní "zaměstnání" není příliš časté, i dnes se můžeme s gejšami setkat.

KDO JE GEJŠA?

V žádném případě se nejedná o prostitutky, jak si spousta lidí myslí. Jedná se o profesionálně vyškolené společnice, které musí ovládat celou řadu činností. Tradiční tance, hra na hudební nástroje i umění filosofické debaty na úrovni. To vše a spoustu dalšího musí gejši perfektně zvládat. Být gejšou je umožněno pouze rodilým Japonkám, které si navíc musí projít zdlouhavým a složitým procesem výuky.

Přítomnost gejši je znamením života v lepší společnosti. Vzhledem k ceně si mohli jak v minulosti, tak dnes zajistit společnici pouze ti movitější. Gejši se velmi často zajišťovali i na společenské a politické události, aby jednáním dodávali na serióznosti a šmrncu.

JAK SE STÁT GEJŠOU

Jak je již uvedeno výše, proces, kterým si musí dívka projít, aby se mohla stát gejšou, je zdlouhavý a složitý. Prvním stupněm v rámci výuky je pozice shikomi, tedy služka. Dalším stupněm je pozice minari. Dívka na této pozici musí stále uklízet a sloužit, může však také pozorovat a učit se o maiko, která je o stupeň výše. Maiko je dovoleno opouštět dům v doprovodu geiko, vzdělávat se, navštěvovat kurzy a další. Projde-li dívka všemi zmíněnými stupni procesu, stává se z ní geiko, tedy gejša.

A JAK JE TO NYNÍ?

I dnes se můžete s gejšou setkat. Zhruba před sto lety bylo gejš cca 80 tisíc, dnes je jich tisícovka. I přesto, že se jejich počet stále snižuje, i v současné době si můžete gejšu v Japonsku objednat. Největší koncentrace těchto dam je v Asakuse v Tokiu nebo v Gionu v Kjótu. Ceny za služby gejši jsou poměrně vysoké a mohou se pohybovat až v řádech stovek tisíc korun. Částky závisí zejména na tom, kolika mužům dělá gejša splečnost.